Triodion

Veľký pôst, Veľký týždeň a Paschálne obdobie // Great Lent, Holy Week, Paschal timeSkratky a kľúčové slová // Keywords:Predpôstne obdobie a Pôst // The preparing period and the Lent

Trioď postnaja // Lenten Triodion

Veľký týždeň // The Holy Week

Μεγάλη Εβδομάδα

Pascha a obdobie Päťdesiatnice // From Pascha to Pentecost

Trioď cvítnaja // PentecostarionIRMOLOGION