Triodion

Veľký pôst, Veľký týždeň a Paschálne obdobie // Great Lent, Holy Week, Paschal timeSkratky a kľúčové slová // Keywords:PS00 Nedeľa o mýtnikovi a farizejovi // Sunday of the Publican and Pharisee
PS01 Nedeľa o márnotratnom synovi // Sunday of the Prodigal Son
PS02 Nedeľa mäsopôstna // The Meatfare Sunday
PS02za Po nedeli mäsopôstnej // After the Meatfare Sunday
PS03 Nedeľa syropôstna // The cheesefare Sunday
PS03za Po nedeli syropôstnej // After the Cheesefare Sunday
PS03zs Theodorova sobota // The Saturday of Theodoros
PSt1 Prvá pôstna nedeľa (Ortodoxie) // The 1st Sunday od Lent (Orthodoxy)
PSt1za Po prvej pôstnej nedeli // After the 1st Lenten Sunday
PSt2 Druhá pôstna nedeľa // The 2nd Sunday of Lent
PSt2za Po druhej pôstnej nedeli // After the 2nd Lenten Sunday
PSt3 Tretia pôstna nedeľa (Krestopoklonna) // The 3rd Sunday of Lent (Holy Cross)
PSt3za Po tretej pôstnej nedeli // After the 3rd Lenten Sunday
PSt4 Štvrtá pôstna nedeľa // The 4th Lenten Sunday
PSt4za Po štvrtej pôstnej nedeli // After the 4th Lenten Sunday
PSt5 Piata pôstna nedeľa// The 5th Sunday of Lent
PSt5za Po piatej pôstnej nedeli // After the 5th Lenten Sunday
PV0(Laz) Lazárova sobota // The Lazarus Saturday
PV0(Vaij) Kvetná nedeľa // The Palm Sunday
PVVabc(d) Veľký týždeň - Po,Ut,St,(Št) // The Holy Week - Mon,Tue,Wed,(Thu)
PVVd Veľký štvrtok // Maundy Thursday
PVVe Veľký piatok // The Good Friday
PVVf Veľká sobota // The Holy Saturday
PX0 Nedeľa Paschy // The Paschal Sunday
PX1 Tomášova nedeľa // The Thomas Sunday
PX2 Nedíľa myronosic // The Myrrhbearers Sunday
PX3 Nedíľa razslablennaho // The Sunday of the Paralytic
PX3* Prepolovénije // The Mid-Pentecost
PX4 Neďíľa Samarjanýňi // The Sunday of the Samaritan woman
PX5 Neďíľa Sľípaho // The Sunday of the Blind born man
PX5* Voznesénije (+poprazdenstvo) // Ascension (+afterfeast)
PX6 Nedíľa sv. Otéc Nik. sobóra // The Sunday of the fathers of Nicaea
PX7 Sošéstvije sv. Ducha (+poprazdenstvo) // Holy Pentecost (+afterfeast)
PX8 Nedíľa vsích svjatých // Sunday of all Saints

IRMOLOGION