Oktoich // OktoichosSkratky a kľúčové slová // Abbreviations and keywords:

1. hlas // 1st echos

(update 2010)
2. hlas // 2nd echos

(update 2013-15)
3. hlas // 3rd echos

(update 2009)
4. hlas // 4th echos


5. hlas (plag. 1 echos)

(update 2011)
6. hlas // plag. 2. echos

(update 2018-19)
7. hlas // echos barys

(update 2010)
8. hlas // plag. 4. echos

(update 2020-21)
IRMOLOGION