Oktoich // OktoichosSkratky a kľúčové slová // Abbreviations and keywords:

1. hlas


2. hlas


3. hlas


4. hlas


5. hlas (plag. 1 echos)


6. hlas // plag. 2. echos | update 2018-19


7. hlas (echos barys)


8. hlas // plag. 4. echos | update 2020-21


IRMOLOGION