Minea // Menaion

Sviatky a pamiatky svätých podľa kalendára (tzv. nepohyblivé sviatky)

Skratky a kľúčové slová // Abbreviations and keywords:


Stichiry a irmosy // Stikhera and irmoi

September

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August


Tropáre a kondaky // Troparia and kontakia

September

Október

November

December

Január

Február

Marec

Apríl

Máj

Jún

Júl

August


SPEV - všeobecné tropáre svätým // universal troparia for SaintsIRMOLOGION