Autori

Admin stránok a autor príspevkov (pdf-dokumenty) // Admin of the web-site and author of the pdf-documents:

Autorské práva na odborné štúdie // Copyright - documents
Súbor stránok Irmologion je osobným voľnočasovým projektom autora a nemá oficiálne krytie žiadnou inštitúciou. Všetky autorské práva na príspevky sú rezervované. Na nekomerčné a nízkonákladové použitie materiálov z týchto stránok (liturgické a študijné účely) alebo šírenie ich obsahu s dodržaním štandardných pravidiel o citovaní a uvedení pôvodu zdroja sa súhlas autora predpokladá.

// A non-commercial and low-cost use (e.g. liturgical and scientific) of the documents from this site is not restricted (allowed) under the condition of keeping the standard rules of quoting.


Autorské práva na skenované pramene // Copyright - scanned books
V sekcii Pramene sú k dispozícii skenované kópie takmer všetkých nám dostupných prameňov Prostopenia a vybraných prameňov iných tradícií. Sú určené výhradne na študijné účely, čomu zodpovedá aj nižšia kvalita obrazu. Keďže ide o zápis tradičných nápevov, nedá sa stanoviť ich primárny autor. Je to univerzálne kultúrne a duchovné dedičstvo, ktorému sme iba správcovia. Keď uverejňujeme tieto pramene, robíme to s cieľom ich zachovania (mnohé z nich nie sú známe alebo sú už takmer zabudnuté) a lepšej dostupnosti. Neuplatňujeme si vo vzťahu k nim žiadne práva, takže pri ich citovaní sa nemusíte odvolávať na naše stránky a pokiaľ ich chcete ďalej šíriť napr. prostredníctvom Vašich stránok, necítime sa oprávnení voči tomu namietať.
Všetky uverejnené pramene majú svojho editora, ktorý mohol aj autorsky prispieť vlastnou úpravou tradičných nápevov. Tlačené pramene mali svojho vydavateľa, ktorý však vo väčšine prípadov už dnes neexistuje. Tieto autorské a vydavateľské práva sú neodňateľné a nemáme v úmysle žiadnym spôsobom ich spochybňovať ani si ich privlastňovať. K zverejneniu určitých prameňov preto pristupujeme len z dôvodov, že väčšinou nie sú bežným spôsobom dostupné (nedajú sa kúpiť a ani požičať v knižnici) ani nevieme o ich plánovanej reedícii. Vzhľadom na charakter týchto prameňov sa navyše ťažko dá hovoriť o komerčne zaujímavých projektoch, pri ktorých by náš postup niekoho oberal o zaslúžený zisk.

// Scanned copies of irmologia and other chant-books are a part of the universal cultural heritage. Their authors are long not alive or the publishers no longer exist, there is no more possibility to buy them and they are not easy accessible in libraries, therefore we believe that no one's rights were violated. From the side of this site, no rights are declared in relation to the scanned materials. You may use them and put them online without mentioning this site.Webové zázemie // Thanks to
Svoju najhlbšiu vďačnosť vyjadrujem Spyrosovi a jeho tímu za poskytnutie vzácneho priestoru na webe .IRMOLOGION